ආරොන් රිවස්

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සහ එහි ගැජට්, ස්මාර්ට්ෆෝන්, ස්මාර්ට් ඔරලෝසු, පැළඳිය හැකි දේ සහ භූගෝලීය සම්බන්ධ සෑම දෙයක්ම පිළිබඳ විශේෂ specialized ලේඛක සහ සංස්කාරක. මම කුඩා කල සිටම තාක්‍ෂණ ලෝකයට පිවිසුන අතර එතැන් සිට සෑම දිනකම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීම මගේ ප්‍රසන්න රැකියාවකි.

ආරොන් රිවස් 2924 ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට ලිපි 2017 ක් ලියා ඇත