لوئس لوپز

د ورځې لخوا لیکوال ، د شپې لخوا پرمخ وړونکي ، د وړیا سافټویر او زرغون ټیکنالوژیو وفادار پلویان. د خط په واسطه نړۍ فتح کول.

لوئس لوپز د اکتوبر له 103 راهیسې 2017 مقالې لیکلي دي