थालिया वोहरमन

हाम्रो संसार बढ्दो प्राविधिक छ, त्यसैले म यसलाई अप टु डेट हुन महत्त्वपूर्ण ठान्छु र हामीसँग भएका उपकरणहरू कसरी प्रयोग गर्ने भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। म तपाईंलाई हाम्रो दिन प्रति दिन धेरै उपस्थित भएका विभिन्न अनुप्रयोगहरू, कार्यक्रमहरू र प्राविधिक प्रणालीहरूको विस्तृत ज्ञानको साथ मद्दत गर्न सक्षम हुने आशा गर्दछु।