အလက်ဆစ် မာတီနက်ဇ်

Android၊ နည်းပညာနှင့်အနာဂတ်ဝက်ဘ်ပရိုဂရမ်မာအကြောင်းစိတ် ၀ င်စားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ blogging လုပ်ငန်းကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ Gglassday ၏ဖန်တီးသူ၊ ငါသည်လည်းဤအသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။

Alexis Martinez သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လမှစ၍ ဆောင်းပါးပေါင်း ၅၂၆ ခုရေးသားခဲ့သည်