Android էմուլյատորներ

Android ձեռնարկ, բացատրելով, թե ինչպես ստեղծել և ղեկավարել emulators կամ AVD- ները, ինչպես ստեղծել սարքի սահմանումներ և այս տեխնիկայի սահմանափակումները: