Aleksis Martinez

Android, texnologiya və gələcək veb proqramçı haqqında ehtiraslıdır. Blogçu karyerama hələ 2013-cü ildə başlamışam. Gglassday'ın yaradıcısı və mən də bu cəmiyyətin bir hissəsiyəm.