డానిప్లే

నేను 2008లో HTC డ్రీమ్‌తో Androidతో ప్రారంభించాను. ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌తో 25 కంటే ఎక్కువ ఫోన్‌లను కలిగి ఉన్న నా అభిరుచి ఆ సంవత్సరం నుండి ప్రారంభమైంది. ఈ రోజు నేను Androidతో సహా వివిధ సిస్టమ్‌ల కోసం అప్లికేషన్ అభివృద్ధిని అధ్యయనం చేస్తున్నాను.

డానిప్లే 1426 డిసెంబర్ నుండి 2019 వ్యాసాలు రాసింది