मिगुएल हर्नान्डेज

२०१० देखि सबै प्रकारका एन्ड्रोइड उपकरणहरूको विश्लेषण। यो पाठ्यहरूलाई प्रसारण गर्न सक्षम हुन टेक्नोलोजिकल प्रगतिहरूको गहिराईमा जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। "सबै कुरा निर्दिष्टिकरणहरू हुँदैन, मोबाइलहरूमा त्यहाँ अनुभव हुनुपर्दछ" - कार्ल पेई।

मिगुएल हर्नान्डेजले अगस्त २०१ 67 देखि articles 2017 लेख लेखेका छन्