Nerea Pereira

ໂທລະສັບ ທຳ ອິດຂອງຂ້ອຍແມ່ນ HTC ເພັດທີ່ຂ້ອຍຕິດຕັ້ງ Android. ຕັ້ງແຕ່ເວລານັ້ນຂ້ອຍໄດ້ຮັກກັບລະບົບປະຕິບັດການຂອງ Google. ແລະ, ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍປະສົມການຮຽນຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍມີຄວາມສຸກກັບຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຂ້ອຍ: ໂທລະສັບມືຖື.

Nerea Pereira ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 573 ຫົວຂໍ້ຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ