приложение за поверителност

Приложение за поверителност: кои от тях зачитат най-много вашата поверителност и анонимност?

Има много приложения, които ви обещават анонимност, сигурност и поверителност, но те не го зачитат, поне не както очаквате. За…