Aaron Rivas

Ang manunulat at editor ay dalubhasa sa Android at sa mga gadget, smartphone, smartwatch, wearable, at lahat ng nauugnay sa geeks. Pumasok ako sa mundo ng teknolohiya mula noong ako ay maliit at, mula noon, ang pag-alam ng higit pa tungkol sa Android araw-araw ay isa sa aking pinaka-kaaya-aya na mga trabaho. Palagi kong sinasabi na ang pag-usisa ay humahantong sa atin upang maging mas matalino. Sa aking kaso, bilang isang adik sa teknolohiya, lubusan kong isinubsob ang aking sarili sa mundong ito. Ang pagtakbo, pagpunta sa mga pelikula, pagbabasa, pagsubok ng mga bagong bagay at pananatiling up to date sa lahat ng mga balita at development sa industriya ng mobile at gadget ay ilan lamang sa mga bagay na pinakagusto ko.