การโฆษณา
บทช่วยสอนของ Samsung เปลี่ยน Splas ของหน้าจอ, การเริ่มระบบ, การปิดเครื่องและเสียงของระบบ

[การสอน] Samsung Galaxy Note 7 Splash Screen, Bootanimation และ Shutdown Animation พร้อมเสียงระบบทั้งหมด

ในบทช่วยสอน Android ที่ใช้งานได้จริงนี้ฉันขอนำเสนอวิธีการเปลี่ยน Splash Screen, Bootanimation และ Shtutdown Animation ของ ...

ไฮไลต์หมวดหมู่