Nerea Pereira

โทรศัพท์เครื่องแรกของฉันคือ HTC Diamond ที่ฉันติดตั้ง Android ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันก็หลงรักระบบปฏิบัติการ Google และในขณะที่ฉันเรียนรวมกันฉันก็มีความสุขกับสิ่งที่ฉันชอบนั่นคือโทรศัพท์มือถือ

Nerea Pereira เขียนบทความ 592 บทความตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018