แอรอนริวาส

นักเขียนและบรรณาธิการที่เชี่ยวชาญใน Android รวมถึงแกดเจ็ตสมาร์ทโฟนสมาร์ทวอทช์อุปกรณ์สวมใส่และทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการใช้งานเกินบรรยาย ฉันเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีตั้งแต่ยังเด็กและตั้งแต่นั้นมาการได้เรียนรู้ Android มากขึ้นทุกวันก็เป็นงานที่น่าพอใจที่สุดอย่างหนึ่งของฉัน

Aaron Rivas เขียนบทความ 2924 บทความตั้งแต่เดือนตุลาคม 2017