แอรอนริวาส

นักเขียนและบรรณาธิการที่เชี่ยวชาญใน Android รวมถึงแกดเจ็ตสมาร์ทโฟนสมาร์ทวอทช์อุปกรณ์สวมใส่ระบบปฏิบัติการต่างๆและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ geek ฉันได้เข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีตั้งแต่ยังเด็กและตั้งแต่นั้นมาการได้เรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นทุกวันก็เป็นงานที่น่าพอใจที่สุดอย่างหนึ่งของฉัน

Aaron Rivas เขียนบทความ 2760 บทความตั้งแต่เดือนตุลาคม 2017