หลุยส์โลเปซ

นักเขียนตามวันนักพัฒนาในเวลากลางคืนสาวกที่ซื่อสัตย์ของซอฟต์แวร์ฟรีและเทคโนโลยีสีเขียว พิชิตโลกด้วยตัวอักษร

Luis Lópezเขียนบทความ 103 บทความตั้งแต่เดือนตุลาคม 2017