มิเกลเฮอร์นันเดซ

การวิเคราะห์อุปกรณ์ Android ทุกประเภทตั้งแต่ปี 2010 สิ่งสำคัญคือต้องทราบความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในเชิงลึกเพื่อให้สามารถส่งต่อไปยังผู้อ่านได้ "ไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นข้อกำหนดในโทรศัพท์มือถือต้องมีประสบการณ์" - Carl Pei

Miguel Hernandez เขียนบทความ 67 บทความตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2017