เจ. วาร์กาส

ชาวอันดาลูเซียน นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บล็อกเกอร์ และผู้ใช้ Android มันเล็กน้อย แต่มันบอกอะไรมากมายเกี่ยวกับตัวฉัน

J.Vargas เขียนบทความ 49 บทความตั้งแต่เดือนกันยายน 2016