U oggolow dhaqdhaqaaqyada barta shaqada

U oggolow dhaqdhaqaaqyada barta shaqada

Casharradan fiidiyowga ah ee wax ku oolka ah waxaan ku tuseynaa sida loo suurtogeliyo tilmaam ku saabsan bar-tilmaameedka si loo siiyo Android-kaaga wax-qabad badan haddii ay suurtagal tahay.