මැනුවෙල් රමිරෙස්

ඇම්ස්ට්‍රාඩ් මට තාක්ෂණයේ දොරටු විවර කළ අතර ඒ නිසා මම අවුරුදු 8 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ගැන ලියමින් සිටිමි. මම විවිධ මාධ්‍ය හරහා ගොස් ඇත, නමුත් විශාල කොටසක් මම ඇන්ඩ්‍රොයිඩිස් (ලිපි 7.300 කට වඩා වැඩි ගණනක්) සහ ඇක්ටිව්ලිඩාඩ් බ්ලොග් අඩවියේ වියදම් කර ඇත්තෙමි. මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය, නින්ටෙන්ඩෝ සහ පළාත් සභා ගැන දැඩි උනන්දුවක් දක්වයි (ඔව්, මම ඩයබ්ලෝ 2 නැවත නැඟිටුවනු ඇත).

මැනුවෙල් රාමරෙස් 7378 අපේ‍්‍රල් මාසයේ සිට ලිපි 2013 ක් ලියා ඇත