ඊසාක්

තාක්‍ෂණය, විශේෂයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ, * nix මෙහෙයුම් පද්ධති සහ පරිගණක ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් දක්වයි. sysadmins Linux, supercomputing සහ පරිගණක ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය පිළිබඳ මහාචාර්ය. Blogger සහ මයික්‍රොප්‍රොසෙසර් විශ්වකෝෂයේ කතුවරයා Bitman's World. ඊට අමතරව, මම හැකර්, ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්, ක්‍රමලේඛන ආදිය ගැනද උනන්දු වෙමි.

අයිසැක් 23 දෙසැම්බර් සිට ලිපි 2021ක් ලියා ඇත