ජේවියර් මොන්ෆෝට්

කල් දැමීම යනු කුමක්දැයි හරියටම දන්නා තරමක් කම්මැලි ශිෂ්‍යයෙකි. මගේ අසංඛ්‍යාත අවශ්‍යතා අතර වෙළඳ නාම, සාහිත්‍ය, සංගීතය සහ වීඩියෝ ක්‍රීඩා ඇතුළත් වේ. මම 2009 සිට පොදුවේ කොන්සෝල සහ තාක්‍ෂණය ගැන ලියමින් සිටින අතර වීඩියෝ ක්‍රීඩා සැලසුම් කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වෘත්තීමය වශයෙන් කැපවීමට සිහින දකිමි. එසේත් නැතිනම් ලේඛකයෙකු ලෙස ජීවත්වීම බොහෝ කලකට පෙරය.

ජේවියර් මොන්ෆෝර්ට් 145 ජුනි මාසයේ සිට ලිපි 2012 ක් ලියා ඇත