ක්‍රිස්ටියන් ගාර්ෂියා

වසර ගණනාවක් තිස්සේ විවිධ පද්ධති සහ ස්මාර්ට්ෆෝන් භාවිතා කර ඇති ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සමඟ ආදරයෙන්. ඔවුන් එය නම් කළේ අයිස්ක්‍රීම් හෝ වියළි පලතුරු නිසා, මම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් අත් නොහරින බවට පොරොන්දු වුණෙමි. මම තාක්‍ෂණයට ඇලුම් කරන අතර සියලු ප්‍රවෘත්ති සමඟ යාවත්කාලීනව සිටිමි.