ඕනෑම ජංගම දුරකථනයක රැහැන් රහිත ආරෝපණය කරන්නේ කෙසේද?

ඕනෑම ජංගම දුරකථනයක රැහැන් රහිත ආරෝපණය කරන්නේ කෙසේද?

වෙළඳපොලේ ඇති මිල අධිකම සහ වාරික ජංගම දුරකථන සඳහා වඩාත් හොඳින් වෙන් කර ඇති එක් විශේෂාංගයක් වන්නේ අයකිරීමයි...

බ්ලූටූත් හරහා Android සිට iPhone වෙත ඡායාරූප මාරු කරන්න

බ්ලූටූත් සමඟ Android සිට iPhone වෙත ඡායාරූප මාරු කරන්නේ කෙසේද

බ්ලූටූත් රැහැන් රහිත තාක්ෂණය අතිශයින් ජනප්‍රිය වුවද, එය තවමත් iPhone සහ Android ජංගම දුරකථන සම්බන්ධ කිරීමේදී ගැටළු ඇති කරයි.

Doogee N50: විශ්ලේෂණය, මිල සහ විශේෂාංග

දිගු කලක් තිස්සේ රළු උපාංග යෙදවීම සමඟින් අප සමඟ පැමිණි ආසියානු සමාගමක් වන ඩූගී දැන් උපාංගයක් සමඟ නැවත පැමිණ ඇත ...

WhatsApp වීඩියෝ ඇමතුමක් පටිගත කරන ආකාරය ඉගෙන ගන්න 2

WhatsApp වීඩියෝ ඇමතුමක් පටිගත කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න

WhatsApp වීඩියෝ ඇමතුමක් සරල, ප්‍රායෝගික ආකාරයෙන් සහ පූර්ව දැනුමක් අවශ්‍ය නොවී පටිගත කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න. මෙය…