စာပို့

ကျွန်ုပ်သည် ၂၁ နှစ်ရှိပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ရိုးရာအကများကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ခရီးသွားခြင်း၊ တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲများနှင့်ရုပ်ပြနှင့် anime ကိုနှစ်သက်သည်။ ဒါ့အပြင်နည်းပညာနှင့် PC ဂိမ်းများ။

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလမှစ၍ Mailen Bravo မှဆောင်းပါး ၁၀၂ ခုရေးသားခဲ့သည်