нууцлалын програм

Нууцлалын програм: аль нь таны хувийн нууц, нэрээ нууцлахыг илүү хүндэтгэдэг вэ?

Танд нэрээ нууцлах, аюулгүй байдал, нууцлалыг хамгаалах олон програмууд байдаг боловч тэд үүнийг хүндэтгэдэггүй, ядаж таны хүлээж байгаа шиг тийм биш юм. Учир нь…