ສາທາລະນະ
Nexus

ດຽວນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບອຸປະກອນ Nexus ແລະ Pixel

ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນຫລາຍໆເຂດຂອງໂລກມີຄວາມໄວທີ່ດີເລີດໃນການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດແລະສາມາດ ນຳ ໃຊ້ມັນໄດ້ເປັນລາຍວັນແລະ ...

Nexus-OTA

Android 7.1.1 ມາຮອດໃນຮູບແບບຂອງ OTA ກັບ Nexus ໂດຍມີສາມຂ່າວທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈ

ການມີຢູ່ຂອງ Google Pixel ໝາຍ ຄວາມວ່າມັນຈະມີຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການສະແດງອອກໃນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງ Nexus ແລະ ...

ຈຸດເດັ່ນຂອງ ໝວດ