Rafa Rodriguez Ballesteros

ສຽງແລະມັດໄວ້ຕັ້ງແຕ່ ... ສະ ເໝີ! ກັບໂລກ Android ແລະລະບົບນິເວດທີ່ບໍ່ ໜ້າ ເຊື່ອທັງ ໝົດ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບມັນ. ຂ້ອຍທົດສອບ, ວິເຄາະແລະຂຽນກ່ຽວກັບໂທລະສັບສະຫຼາດແລະເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນເສີມແລະອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບ Android ທຸກປະເພດ. ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະ "ຕໍ່", ຮຽນຮູ້ແລະຮັກສາຂ່າວປະເສີດທັງ ໝົດ.

ທ່ານ Rafa Rodríguez Ballesteros ໄດ້ຂຽນ 434 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ