Rafa Rodriguez Ballesteros

ຕິດພັນແລະມີສ່ວນຮ່ວມຕັ້ງແຕ່ ... ສະເຫມີ! ກັບໂລກ Android ແລະລະບົບນິເວດທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອທັງຫມົດທີ່ອ້ອມຮອບມັນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ 2016 ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທົດສອບ, ວິເຄາະແລະຂຽນກ່ຽວກັບໂທລະສັບສະຫຼາດແລະທຸກປະເພດຂອງເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນເສີມແລະອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມກັບ Android ສໍາລັບເວັບໄຊທ໌ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຄອບຄົວ AB Internet ແລະ Actualidad Blog. ແຈ້ງເຕືອນທຸກຂ່າວເພື່ອ "ເປີດ", ຮຽນຮູ້ແລະອັບເດດ.