Eder Ferreno

ຄົນຮັກເທັກໂນໂລຍີໂດຍທົ່ວໄປແລະ Android ໂດຍສະເພາະ. ຂ້ອຍມັກຄົ້ນພົບແອັບແລະເກມໃand່ and ແລະແລກປ່ຽນກົນລະຍຸດກັບເຈົ້າ. ບັນນາທິການເປັນເວລາຫ້າປີ. ຂ້ອຍຍັງຂຽນ Android Guides, Android Help ແລະ Mobile Forum.

Eder Ferreno ໄດ້ຂຽນ 55 ບົດຄວາມຕັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2019