Miguel Gaton

ມີຄວາມມັກໃນເລື່ອງເຕັກໂນໂລຢີຕັ້ງແຕ່ໄວເດັກ. ເຄື່ອງສະສົມທຸກປະເພດທີ່ຕົກຕະຫຼາດ. ທຸກໆຕອນນີ້ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍລົງໂດຍ Androidsis ແລະຂຽນໃນ blog ທີ່ດີນີ້.

ທ່ານ Miguel Gatónຂຽນບົດຂຽນ 60 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດປີ 2009