Manuel Ramirez

Amstrad ໄດ້ເປີດປະຕູເຕັກໂນໂລຢີໃຫ້ຂ້ອຍແລະດັ່ງນັ້ນຂ້ອຍໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບ Android ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 8 ປີແລ້ວ. ຂ້ອຍຖືວ່າຕົວເອງເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານລະບົບ Android ແລະຂ້ອຍມັກການທົດສອບອຸປະກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ປະກອບລະບົບປະຕິບັດການນີ້.

Manuel Ramírezໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 7377 ຫົວຂໍ້ຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ