Jose Alfocea

ຂ້ອຍມັກການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຢີ ໃໝ່ໆ ໂດຍທົ່ວໄປແລະໃນ Android ໂດຍສະເພາະ. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສົນໃຈໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງຂອງມັນກັບຂະ ແໜງ ການສຶກສາແລະການສຶກສາ, ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສຸກໃນການຄົ້ນພົບແອັບ apps ແລະ ໜ້າ ທີ່ ໃໝ່ໆ ຂອງລະບົບປະຕິບັດການ Google ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະ ແໜງ ການ.

Jose Alfocea ໄດ້ຂຽນບົດ 918 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາປີ 2016