Cristian Garcia

ໃນຄວາມຮັກກັບ Android ວ່າໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ໃຊ້ລະບົບແລະໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ພວກເຂົາຕັ້ງຊື່ມັນອອກມາຈາກນ້ ຳ ກ້ອນຫລື ໝາກ ໄມ້ແຫ້ງ, ຂ້ອຍໄດ້ສັນຍາກັບຕົວເອງວ່າຢ່າປະຖິ້ມ Android. ຂ້ອຍຮັກເຕັກໂນໂລຢີແລະຕິດຕາມຂ່າວສານທັງ ໝົດ.

Cristian Garcíaໄດ້ຂຽນ 1 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາປີ 2021