Alfonso ຂອງຫມາກໄມ້

ສົມທົບກັບເຕັກໂນໂລຢີ ໃໝ່ໆ ແລະຄວາມມັກຂອງຂ້ອຍ ສຳ ລັບ Android, ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບ OS ນີ້ໃນຂະນະທີ່ຄົ້ນພົບຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆຂອງມັນໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ, ແມ່ນປະສົບການທີ່ຂ້ອຍຮັກ.

Alfonso de Frutos ໄດ້ຂຽນ 1235 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນທັນວາ 2010