Elvis bucatariu

ເທັກໂນໂລຢີໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍສົນໃຈຕະຫຼອດເວລາ, ແຕ່ການມາຮອດຂອງໂທລະສັບສະມາດໂຟນ Android ໄດ້ເພີ່ມຄວາມສົນໃຈຂອງຂ້ອຍເທົ່ານັ້ນໃນທຸກໆສິ່ງທີ່ ກຳ ລັງເກີດຂື້ນໃນໂລກ. ການຄົ້ນຄວ້າ, ຮູ້ແລະຄົ້ນພົບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ໃໝ່ ກ່ຽວກັບ Android ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນຄວາມຢາກຂອງຂ້ອຍ.

ທ່ານ Elvis Bucatariu ໄດ້ຂຽນ 343 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາ 2017