ອາເລັກຊິສ ມາຕິເນສ

ມີຄວາມມັກກ່ຽວກັບ Android, ເຕັກໂນໂລຢີແລະນັກຂຽນໂປແກຼມເວັບໃນອະນາຄົດ. ຂ້ອຍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນອາຊີບການຂຽນ blog ຂອງຂ້ອຍໃນປີ 2013. ຜູ້ສ້າງ Gglassday, ແລະຂ້ອຍກໍ່ເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງຊຸມຊົນນີ້.

Alexis Martinez ໄດ້ຂຽນ 526 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ