ຮູບພາບຂອງສະຖານທີ່ Cristina Torres

ຂ້ອຍມີຄວາມມັກໃນ Android. ຂ້ອຍຄິດວ່າທຸກຢ່າງທີ່ດີສາມາດໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຂ້ອຍໃຊ້ເວລາສ່ວນ ໜຶ່ງ ທີ່ດີໃນການໃຊ້ເວລາເພື່ອຮູ້ແລະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບປະຕິບັດການນີ້. ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ສົມບູນປະສົບການຂອງທ່ານກັບເທັກໂນໂລຢີ Android.

Cristina Torres ໄດ້ຂຽນ 371 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ