Ignacijeva soba

Prije ulaska na tržište pametnih telefona imao sam priliku ući u nevjerojatan svijet PDA uređaja kojima upravlja Windows Mobile, ali ne prije nego što sam poput patuljka uživao u svom prvom mobilnom telefonu, Alcatel One Touch Easy, mobitelu koji je omogućio zamjenu baterije alkalne baterije. 2009. godine objavio sam svoj prvi pametni telefon kojim upravlja Android, točnije HTC Hero, uređaj koji i dalje imam s velikom naklonošću. Od sada su mnogi pametni telefoni prošli kroz moje ruke, međutim, ako danas moram ostati s proizvođačem, biram Google Piksele.