Samsung, botch tras botch!

É incrible o que está a acontecer con Samsung desde hai un par de anos, só están botando tras botazos decididos a perder clientes cada vez.