Luís López

Escritor de día, desenvolvedor de noite, fiel seguidor do software libre e das tecnoloxías ecolóxicas. Conquistando o mundo letra por letra.

Luis López escribiu 103 artigos desde outubro de 2017