Paco L Gutiérrez

Ao probar Android desde tempos inmemoriais, o meu interese polo sistema operativo de Google lévanme a querer probar todos os dispositivos que me podo permitir. Gústame comparalos, coñecer detalladamente as súas características e descubrir todo o que ofrecen.