Trimaks

Entûsjast foar technology en wittenskip. Linux-brûker (Kubuntu 10.04 LTS Lucid Lynx) en Android (2.2.1 HTC Magic fan Vodafone en 2.2 Samsung Galaxy S fan Movistar). Advokaat fan berop. Java- en Android-ûntwikkeling leare. Fan fan technology en wittenskip. Linux- en Android-brûker. Jurist troch berop. Java- en Android-ûntwikkeling leare.