برنامه حفظ حریم خصوصی

برنامه حفظ حریم خصوصی: کدام یک بیشتر به حریم خصوصی و ناشناس بودن شما احترام می گذارند؟

برنامه های زیادی وجود دارند که به شما قول ناشناس بودن، امنیت و حریم خصوصی می دهند، اما به آن احترام نمی گذارند، حداقل نه آنطور که شما انتظار دارید. برای…