Εξομοιωτές Android

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Android, που εξηγεί πώς να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε εξομοιωτές ή AVD, πώς να δημιουργείτε ορισμούς συσκευών και τους περιορισμούς αυτής της τεχνικής.