Παλιό τηλέφωνο

Κινητά τηλέφωνα για ηλικιωμένους

Η εύρεση ενός τηλεφώνου για ένα ηλικιωμένο άτομο και η πείθει του να το χρησιμοποιήσει είναι μια πολύ απλή εργασία ακολουθώντας αυτές τις συστάσεις.