Elvis bucatariu

Tehnologija me oduvijek fascinirala, ali dolazak Android pametnih telefona samo je umnožio moje zanimanje za sve što se događa u svijetu. Istraživanje, znanje i otkrivanje svega novog o Androidu jedna je od mojih strasti.