Javier Montfort

Süründürmənin nə olduğunu dəqiq bilən bir qədər tənbəl tələbə. Saysız maraqlarım arasında marka, ədəbiyyat, musiqi və video oyunlar var. Konsollardan və ümumiyyətlə texnologiyadan 2009-cu ildən bəri yazıram və özümü peşəkar şəkildə video oyunların dizaynına və inkişafına həsr etməyi və ya bunu etməməyim üçün çox əvvəl bir yazıçı kimi pul qazanmağı arzulayıram.