Googled

Googleliados, Google və xidmətləri və tətbiqlərinə həsr olunmuş bir veb saytdı. Hal-hazırda Android və Google-da daha böyük və daha aktiv bir veb sayt yaratmaq üçün Androidsis.com-a inteqrasiya edilmişdir.