Javier Montfort

Ietwat lui student wat presies weet wat uitstel is. Van my ontelbare belangstellings is handelsmerke, literatuur, musiek en videospeletjies. Ek skryf sedert 2009 oor konsoles en tegnologie in die algemeen en droom my daaraan om my professioneel toe te wy aan die ontwerp en ontwikkeling van videospeletjies, of, as dit nie daarin slaag nie, om my geld as skrywer te verdien, al lankal.